RSK Sinyal Ünitesi

RSK sinyal ünitesi, yuvarlak veya dikdörtgen patlama deliklerine uyarlanabilir. Sinyal kablosu patlama menfezinin kırılma noktası üzerine sabitlenmiştir. Patlama kapağı açıldığında, RSK sinyal kablosu devresi kesilir.

BROŞÜRLER