KAD

Düşük tepki basıncı ile kar, yağmur ve toza karşı güvenilir koruma. Ayrıca normal çalışma sırasında gürültüyü azaltır. Yanıcı olmaları, patlamaya bağlı yangınların riskleri bakımından plastik veya polistiren kaplamalara göre avantajlar sağlar.

BROŞÜRLER